• 0 (342) 317 12 01

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir belge istenmemektedir.
 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 3-5 Eylül 2018'dir.

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

 

 • Herhangi bir nedenden E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır.)

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılamayacak Programların listesi aşağıda verilmiş olup, bu Programlar için Üniversitemize şahsen başvurulması gerekmektedir.

 1. Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji
 2. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.- İlk ve Acil Yardım
 4. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Çocuk Gelişimi
 5. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,
 6. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ);
 7. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
 8. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ
 9. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

 • Lise diplomasının aslı. Lise diplomasının olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu liseden alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.

 • Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavı kaldığına dair resmi yazı.

 

 • 1996 ve daha öncesi doğum tarihli erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi.

 

 • Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji Bölümü için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 80); Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme özürü bulunmadığına dair tam teşekküllü hasteneden heyet raporu

 

 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Bölümü için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 49);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 

 

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.- İlk ve Acil Yardım Programı için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 233); Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya gerekli raporu verebilecek kapasitedeki Devlet Hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları

 

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Çocuk Gelişimi Programı için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 87); tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınması.  (Heyet raporu veren tüm resmi ve özel hastanelerden heyet raporu alınabilir.)

 

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Programı için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 273);  Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75cm'den, kız adayların 1.65cm'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve adayların sabıka kaydının olmadığına dair belge.

 

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) Programı için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 725)  Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu

 

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 840);  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; " -Yapılacak merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, -Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak, -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak" şartları

 

NOT: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının, 2018 ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programını kazanan ancak mezun olamamış öğrenciler kayıt için belirlenmiş tarihlerde, geçici kayıtlarını yaptırarak, 31.12.2018 tarihine kadar mezun olduğuna dair Mezuniyet Belgesini ÖİDB’na ibraz etmek zorundadır. Mezuniyet Belgesini 31.12.2018 tarihine kadar getirmeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

 

E-DEVLET'TEN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT TARİHİ

 

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

TARİH

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

3 Eylül 2018

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Şehitkamil / GAZİANTEP

Tıp Fakültesi

3 Eylül 2018

İletişim Fakültesi

3 Eylül 2018

Sağlık Bilimleri Fakültesi

3 Eylül 2018

Mimarlık Fakültesi

3 Eylül 2018

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

3 Eylül 2018

Diş Hekimliği Fakültesi

4 Eylül 2018

Fen-Edebiyat Fakültesi

4 Eylül 2018

Güzel Sanatlar Fakültesi

4 Eylül 2018

İlahiyat Fakültesi

4 Eylül 2018

Gaziantep Eğitim Fakültesi

4 Eylül 2018

Hukuk Fakültesi

5 Eylül 2018

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

5 Eylül 2018

Gaziantep Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu

5 Eylül 2018

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

5 Eylül 2018

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

6 Eylül 2018

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

7 Eylül 2018

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

7 Eylül 2018

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          

3-7 Eylül 2018

İslahiye İkt.ve İdari Bil.F.Dekanlık              İslahiye / GAZİANTEP

Nizip Eğitim Fakültesi              

3-7 Eylül 2018

Nizip Eğitim F. Dekanlık              Nizip / GAZİANTEP

Nizip Meslek Yüksekokulu

3-7 Eylül 2018

Nizip M.Y.O. Nizip / GAZİANTEP

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

3-7 Eylül 2018

Oğuzeli M.Y.O.Oğuzeli / GAZİANTEP

İslahiye Meslek Yüksekokulu

3-7 Eylül 2018

İslahiye M.Y.O. İslahiye / GAZİANTEP

Nurdağı Meslek Yüksekokulu

3-7 Eylül 2018

Nurdağı M.Y.O. Nurdağı / GAZİANTEP

Araban Meslek Yüksekokulu

3-7 Eylül 2018

Araban M.Y.O. Araban / GAZİANTEP

 

NOT:  Fakülte/Meslek Yüksekokullarına ayrılan günde kaydını yapamayan öğrenciler ÖSYM kayıt tarihleri olan 3-7 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Belirtilen tarihlerden sonra kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

 

İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI
         İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDA DERS KAYDI YOKTUR.

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI SEVİYE BELİRLEME VE MUAFİYET SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

2018-2019 AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2019 HARÇ ÜCRETLERİ  İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN ŞİFRENİZ TC NUMARANIZIN İLK BEŞ RAKAMIDIR.

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

E-KAYIT (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ) SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

DERS KAYITLARI VE DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ:

 • DERS KAYITLARI 10-21 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (E-KAYIT) ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP,24 EYLÜL 2018 TARİHİNDE DERSLER BAŞLAYACAKTIR.
 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 10-21 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA HARÇ ÜCRETLERİNİ YATIRDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (E-KAYIT) ÜZERİNDEN DERS KAYITLARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER  İÇİN KAYIT SIRASINDA SUNULABİLECEK İMKANLAR

Danışma Bürosu: Şehirlerarası otobüs terminaline gelen öğrenciler ve veliler burada Üniversitemizin kurduğu Danışma Bürosu'na müracaat ederek ihtiyaçları olan bilgiyi alabilirler. Danışma Bürosu 08.30-15.30 saatleri arasında açık olacak ve otobüs terminalinden saat 08.30'da ilk servis Üniversitemize hareket edecektir.

Yemek: Üniversitemiz Kafeteryası'ndan öğrenciler ve veliler ücret karşılığında yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Üniversite kampusunda bulunan özel kantin ve kafeteryalar bu tarihlerde açık olacaktır.

 

ULAŞIM

Gaziantep Otogar: Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminaline gelen öğrenciler, Üniversitemiz tarafından tahsis edilen servis araçlarının yanı sıra Özel Halk Otobüsleri ile de kampusa ulaşabilirler. Şehrin her semtinden Üniversite kampusuna Özel Halk Otobüsü ve dolmuş hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden Üniversitemize tramway ile de ulaşmak mümkündür.

Gaziantep Havalimanı : TIKLAYINIZ

Adana Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

Şanlıurfa Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

 

KAYITTA BİLGİ  İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇAĞRI HİZMETLERİ TELEFON NUMARALARI:

(0342) 317 1282 – 317 1283  – 317 1542

 

Çağrı  Hizmetlerine Ulaşılmadığı Taktirde Kayıt İçin Bilgi İstenecek Birimlerin Telefon Numaraları:

Yabancı uyruklu öğrenciler için: (0342) 317 12 16 – 317 12 39  - 317 12 42
Mühendislik Fakültesi için: 317 12 09 - 317 12 10 - 317 12 14
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için: 317 12 08 – 317 12 43
Tıp Fakültesi için: 317 12 48
Mimarlık Fakültesi için: 317 12 07
Diş Hekimliği Fakültesi için:  317 12 02
Sağ.Bilimleri Fakültesi için: 317 12 02
Gaziantep Eğitim Fakültesi için:  317 12 75
Hukuk Fakültesi için: 317 12 21
Güzel Sanatlar Fakültesi için: 317 12 21

İlahiyat Fakültesi için: 3601200 / 3298
İletişim Fakültesi için: 3601200 / 3298

Fen.Edebiyat Fakültesi için: 317 15 44-317 15 41

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İçin: 317  12 04
Beden Eğitimi Spor YO İçin: 317 1204
Gaziantep Sosyal Bilimler MYO İçin: 317 12 70-317 12 13
Gaziantep Teknik Bilimler MYO İçin: 317 12 11-317 12 03
Naci Topçuoğlu MYO İçin: 317 15 43
Turizm Otelcilik MYO İçin: 31712 15
Sağlık Hizmetleri MYO İçin: 317 12 15
Transcript ve Öğrenci Belgesi için: 317 12 12

Gaziantep Üniversitesi Santral Telefon Numarası
0342 360 12 00

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel: (342) 317 12 00 / Faks: (342) 360 10 63
ogrisl@gantep.edu.tr