• 0 (342) 317 12 01

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

BAŞVURULAR İLGİLİ FAKÜLTE DEKANLIKLARI/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA YAPILACAKTIR.

BAŞVURU TARİHLERİ :01/08/2019 -15/08/2019 Tarihleri arasında

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

ÖĞRENCİ BELGESİ (YENİ TARİHLİ)

ÖSYS SONUÇ BELGESİ

TRANSKRİPT

DERS İÇERİKLERİ

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

UYARI: Yanlış ve eksik evrakı olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak olup sorumluluk öğrenciye aittir. Başvuru belgelerinin aslı getirilecektir.

               .

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

02/09/2019 tarihinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının internet sayfasında duyurulacaktır

KESİN KAYIT TARİHLERİ :

 09/09/2019 – 12/09/2019

Tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER :

1-) Öğrenim ücreti banka dekontu. (II.Öğretim öğrencileri için geçerlidir.)

2-) 4 adet fotoğraf.

3-) Kimlik fotokopisi

4-)EK MADDE 1’E GÖRE DAHA ÖNCE YATAY GEÇİŞ YAPMADIĞINA DAİR BELGE.

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE 1) GÖRE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA İLKELERİ