• 0 (342) 317 12 01

2019-2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 • 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir belge istenmemektedir.
 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 16-21 Ağustos 2019 'dur.

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

 • Herhangi bir nedenle E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.
 • Sadece tutuklu öğrenciler tututklu olduğuna dair resmi belge ve noter vekaleti ile, hükümlü öğrenciler ise vasisi tayin edilen kişiler veya ceza evleri tarafından resmi görev ile yetkilendirilen kişiler tarafından ilgili belge ibrazi ile kayıt yaptırılabilir. )
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılamayacak Programların listesi aşağıda verilmiş olup, bu Programlar için Üniversitemize şahsen başvurulması gerekmektedir.

 1. Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji
 2. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi
 3. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Çocuk Gelişimi
 4. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,
 5. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)
 6. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 7. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
 8. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Lise diplomasının aslı. Lise diplomasının olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu liseden alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.
 • Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavı kaldığına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji Bölümü için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 80); Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme özürü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden heyet raporu

 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Bölümü için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 49);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Çocuk Gelişimi Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 87); tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınması.  (Heyet raporu veren tüm resmi ve özel hastanelerden heyet raporu alınabilir.)

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 273);  Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75cm'den, kız adayların 1.65cm'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve adayların sabıka kaydının olmadığına dair belge.

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 725)  Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 840);  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; " -Yapılacak merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, -Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak, -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak" şartları

 

                E-DEVLET'TEN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT TARİHİ

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

TARİH

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

 

19-23 Ağustos 2019

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Şehitkamil / GAZİANTEP

Tıp Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gaziantep Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          

19-23 Ağustos 2019

İslahiye İkt.ve İdari Bil.F.Dekanlık     İslahiye / GAZİANTEP

Nizip Eğitim Fakültesi              

19-23 Ağustos 2019

Nizip Eğitim F. Dekanlık Nizip / GAZİANTEP

Nizip Meslek Yüksekokulu

19-23 Ağustos 2019

Nizip M.Y.O. Nizip / GAZİANTEP

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

19-23 Ağustos 2019

Oğuzeli M.Y.O.Oğuzeli / GAZİANTEP

İslahiye Meslek Yüksekokulu

19-23 Ağustos 2019

İslahiye M.Y.O. İslahiye / GAZİANTEP

Nurdağı Meslek Yüksekokulu

19-23 Ağustos 2019

Nurdağı M.Y.O. Nurdağı / GAZİANTEP

Araban Meslek Yüksekokulu

19-23 Ağustos 2019

Araban M.Y.O. Araban / GAZİANTEP

 

NOT:  Belirtilen tarihlerden sonra kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

 

İNGİLİZCE MUAFİYET VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİHLERİ:

16-17 EYLÜL 2019 (SINAV SAATİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR.)

Seviye belirleme sınav sonucuna göre öğrenciler muafiyet sınavına alınır ya da seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilir.

Muafiyet sınavına girmek için en az 65/100 alınması zorunludur. Seviye belirleme sınavına girmeyen öğrencinin sınıf yerleştirmesi yapılmaz.

YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİ  İÇİN TIKLAYINIZ

 

DERS KAYITLARI VE DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ:

 • DERS KAYITLARI 09-13 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (E-KAYIT) ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP, 16 EYLÜL 2019 TARİHİNDE DERSLER BAŞLAYACAKTIR. (DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HARİÇ)
 • DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 05-13 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (E-KAYIT) ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP, 09 EYLÜL 2019 TARİHİNDE DERSLER BAŞLAYACAKTIR.

Ortak Zorunlu Dersler olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil (İngilizce)  derslerini, UZAKTAN EĞİTİM ile devam zorunluluğu olmadan dilediğiniz zaman internet erişiminin olduğu her yerden dersleri takip edebilirsiniz. Ders seçimi ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 09-13 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA HARÇ ÜCRETLERİNİ YATIRDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (E-KAYIT) ÜZERİNDEN DERS KAYITLARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Harç ücretleri; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine Dair Karar açıklanınca ilan edilecektir.

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN ŞİFRENİZ TC NUMARANIZIN İLK BEŞ RAKAMIDIR.

 

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

E-KAYIT (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ) SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER  İÇİN KAYIT SIRASINDA SUNULABİLECEK  İMKANLAR

Danışma Bürosu: Üniversitemizin kurduğu Halkla İlişkiler Müdürlüğü Danışma Bürosu'na müracaat ederek ihtiyaçları olan bilgiyi alabilirler. Danışma Bürosu 08.30-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Yemek: Üniversitemiz Kafeteryası'ndan öğrenciler ve veliler ücret karşılığında yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Üniversite kampüsünde bulunan özel kantin ve kafeteryalar bu tarihlerde açık olacaktır.

ULAŞIM

Gaziantep Otogar: Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminaline gelen öğrenciler, Özel Halk Otobüsleri ile kampüse ulaşabilirler. Şehrin her semtinden Üniversite kampüsüne Özel Halk Otobüsü ve dolmuş hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden Üniversitemize tramvay ile de ulaşmak mümkündür.

Gaziantep Havalimanı : TIKLAYINIZ

Adana Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

Şanlıurfa Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

 

 

 

Kayıt İçin Bilgi İstenecek Birimlerin Telefon Numaraları:

Yabancı uyruklu öğrenciler için: (0342) 317 12 16 – 317 12 39  - 317 12 42


Mühendislik Fakültesi için: 317 12 07 - 317 12 09 - 317 12 10 - 317 12 14
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için: 317 12 08 – 317 12 43
Tıp Fakültesi için: 317 12 48
Mimarlık Fakültesi için: 317 12 07
Diş Hekimliği Fakültesi için:  317 12 02
Sağlık Bilimleri Fakültesi için: 317 12 02
Gaziantep Eğitim Fakültesi için:  317 12 75 – 317 12 43
Hukuk Fakültesi için: 317 12 21
Güzel Sanatlar Fakültesi için: 317 12 21

İlahiyat Fakültesi için: 3601200 / 3298
İletişim Fakültesi için: 3601200 / 3298

Fen-Edebiyat Fakültesi için: 317 15 44-317 15 41

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İçin: 317  12 04
Beden Eğitimi Spor YO İçin: 317 1204
Gaziantep Sosyal Bilimler MYO İçin: 317 12 70-317 12 13
Gaziantep Teknik Bilimler MYO İçin: 317 12 11-317 12 03
Naci Topçuoğlu MYO İçin: 317 15 43
Turizm Otelcilik MYO İçin: 31712 15
Sağlık Hizmetleri MYO İçin: 317 12 15


Transcript ve Öğrenci Belgesi için: 317 12 12

Gaziantep Üniversitesi Santral Telefon Numarası
0342 360 12 00

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel: (342) 317 12 00 / Faks: (342) 360 10 63
ogrisl@gantep.edu.tr