• 0 (342) 317 12 01

2019-2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİ EK KONTENJAN İLE KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 • 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemizi Ek Kontenjan ile kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında E-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Bu nedenle herhangi bir belge istenmemektedir.

Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

 

 • Herhangi bir nedenden e-devletten kayıt yapamayan öğrenciler; 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.
 • Üniversitemize kaydını tamamlayan öğrenciler ders kayıt formu ile ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Ders kayıt formlarını bölümlerinde belirlenen danışmanları yardımı ile doldurup imzaladıktan sonra bir nüshasını Öğrenci İşlerine teslim ederek ders kayıtlarını tamamlayacaklardır.  Ders Kayıt Formu için Tıklayınız.

 

 • Harç yatırması gereken öğrenciler; öğrenci numaraları ile Halk Bankasının herhangi bir şubesi veya atm’sinden öğrenci numarası ile harcını yatırdıktan sonra ders kaydı yapacaktır. Öğrenci numaranızı Öğrenci İşlerinden öğrenebilirsiniz. Ders kaydı yapmayan öğrencilerin derslere girme hakkı yoktur. (Sadece Hazırlık öğrencilerinin ders kaydı için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları yeterlidir.)

 

 • Sadece tutuklu öğrenciler tutuklu olduğuna dair resmi belge ve noter vekaleti ile, hükümlü öğrenciler ise vasisi tayin edilen kişiler veya ceza evleri tarafından resmi görev ile yetkilendirilen kişiler tarafından ilgili belge ibrazi ile kayıt yaptırılabilir. )

 

 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Lise diplomasının aslı. Lise diplomasının olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu liseden alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.
 • Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavı kaldığına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji Bölümü için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 80); Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme özürü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden heyet raporu

 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Bölümü için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 49);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Çocuk Gelişimi Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 87); tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alınması.  (Heyet raporu veren tüm resmi ve özel hastanelerden heyet raporu alınabilir.)

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 273);  Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75cm'den, kız adayların 1.65cm'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve adayların sabıka kaydının olmadığına dair belge.

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 725)  Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu

 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 840);  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; " -Yapılacak merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, -Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak, -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak" şartları

 

                 KAYIT TARİHİ

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

TARİH

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

 

23-25 Eylül 2019

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Şehitkamil / GAZİANTEP

Tıp Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gaziantep Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          

23-25 Eylül 2019

İslahiye İkt.ve İdari Bil.F.Dekanlık     İslahiye / GAZİANTEP

Nizip Eğitim Fakültesi              

23-25 Eylül 2019

Nizip Eğitim F. Dekanlık Nizip / GAZİANTEP

Nizip Meslek Yüksekokulu

23-25 Eylül 2019

Nizip M.Y.O. Nizip / GAZİANTEP

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

23-25 Eylül 2019

Oğuzeli M.Y.O.Oğuzeli / GAZİANTEP

İslahiye Meslek Yüksekokulu

23-25 Eylül 2019

İslahiye M.Y.O. İslahiye / GAZİANTEP

Nurdağı Meslek Yüksekokulu

23-25 Eylül 2019

Nurdağı M.Y.O. Nurdağı / GAZİANTEP

Araban Meslek Yüksekokulu

23-25 Eylül 2019

Araban M.Y.O. Araban / GAZİANTEP

 

 

 

 

Kayıt İçin Bilgi İstenecek Birimlerin Telefon Numaraları:

Mühendislik Fakültesi için: 317 12 07 - 317 12 09 - 317 12 10 - 317 12 14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için: 317 12 08 – 317 12 43
Tıp Fakültesi için: 317 12 48
Mimarlık Fakültesi için: 317 12 07
Diş Hekimliği Fakültesi için:  317 12 02
Sağlık Bilimleri Fakültesi için: 317 12 02
Gaziantep Eğitim Fakültesi için:  317 12 75 – 317 12 43
Hukuk Fakültesi için: 317 12 21
Güzel Sanatlar Fakültesi için: 317 12 21

İlahiyat Fakültesi için: 3601200 / 3298
İletişim Fakültesi için: 3601200 / 3298

Fen-Edebiyat Fakültesi için: 317 15 44-317 15 41

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İçin: 317  12 04
Beden Eğitimi Spor YO İçin: 317 1204
Gaziantep Sosyal Bilimler MYO İçin: 317 12 70-317 12 13
Gaziantep Teknik Bilimler MYO İçin: 317 12 11-317 12 03
Naci Topçuoğlu MYO İçin: 317 15 43
Turizm Otelcilik MYO İçin: 31712 15
Sağlık Hizmetleri MYO İçin: 317 12 15


Gaziantep Üniversitesi Santral Telefon Numarası

0342 360 12 00

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel: (342) 317 12 00 / Faks: (342) 360 10 63
ogrisl@gantep.edu.tr