• 0 (342) 317 12 01

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN 2020-2021 GÜZ YARIYILI İÇİN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

GENEL KOŞULLAR:

* Başvuru yapılabilmesi için yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesinde kayıtlı Türk vatandaşı olması,

 * 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

* Başvurusu kabul edilebilecek öğrencilerde genel not ortalaması koşulunun 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3,00 olması,

* Hazırlık sınıfına öğrenci kabul edilmeyecektir.

* 2020-2021 Güz Dönemi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı YÖK tarafından ilan edilmiş olup ilanımızda yer almaktadır.

*Eğitim dili İngilizce olan Tıp/Mühendislik Fak,/Mimarlık Fak,/Fen Edebiyat Fak.(İngiliz dili ve edebiyatı/Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği)Bölümlerine başvuruda uluslar arası standartlarda yapılan İngilizce dil sınavların birinden aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir.

 

                                                                                               

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BİRİMLER

 

DİL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BİRİMLER

 TIP/MÜHENDİSLİK/MİMARLIK 

 

FEN EDEBİYAT FAK.İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI/EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

YDS

65

 

YDS

70

TOEFL IBT

78

 

TOEFL IBT

84

FCE

C

 

FCE

C

CAE

C

 

CAE

C

CPE

C

 

CPE

C

Pearson PTE

67

 

Pearson PTE

71

         

 

 

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İngilizce Tıp Fakültesi için en az 65, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için en az 70  ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü için en az 80 olanların başvuruları Fakülte Yön. Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

 

 

YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 26 Ağustos 2020 tarihinde saat: 09:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. 

 

2020-2021 YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ: Yönerge için tıklayınız.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:

* Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız.)

* T.C. Kimlik fotokopisi

* Öğrenci belgesi

* Transkript aslı

* Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçeye çevrilmiş nüshası

* Transkriptte yer alan ders içerikleri

* İngilizce yeterlik belgesi

* Disiplin cezası almadığını gösterir belge

* Başvuru için öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin aşağıdaki belgelerden en az birini sunması gerekir.

 - Türkiye’de ÖSYS/YKS sınavına girmişse sınav sonuç belgesi

 - Uluslararası geçerliliği olan sınav sonucu (SAT, Abitur vb)

 - Yurtdışındaki üniversiteye kabulünde kullanılan belge

 - Kayıtlı olduğu üniversitenin dünya sıralamasında ilk 1000’de yer aldığına dair belge

 - YÖK tarafından onaylanmış Denklik Belgesi

 

*Elektronik imzalı ve barkodlu belge kabul edilmektedir.

 

UYARI: Yanlış ve eksik evrakı olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

              Başvuru evrakları online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Kesin kayıtta yüklenen belgelerin aslı ilgili Fakülte/Yüksekokullara teslim edilecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ:

27.07.2020-14.08.2020 tarihleri arasında online yapılacak olup, başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Birden fazla bölüm/programa başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru sayfasından her bir başvuru için ayrı başvuru formu dolduracaklardır.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

28.08.2020 tarihinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının internet sayfasında duyurulacaktır.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ :

Asil Liste Kayıtları                 : 07.09.2020-10.09.2020

Yedek Liste ilanı                    : 11.09.2020

Yedek Liste Kayıtları            : 14.09.2020-15.09.2020

tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

 

Üniversitemize bağlı Gaziantep İli dışındaki Fakülte/Meslek Yüksekokullarına yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerinde yapılacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:

Belgeler Merkez Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

1-) Kimlik fotokopisi

2-) 4 adet fotoğraf.