• 0 (342) 317 12 01

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir belge istenmemektedir.

 

 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 29 Ağustos 2020 ile 6 Eylül 2020 tarihleri arasındadır.

 

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

 

Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler e-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilirler.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

 

 • Herhangi bir nedenle E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz  31 Ağustos 2020 ile 5 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.)

 

 • Sadece tutuklu öğrenciler tutuklu olduğuna dair resmi belge ve noter vekaleti ile, hükümlü öğrenciler ise vasisi tayin edilen kişiler veya ceza evleri tarafından resmi görev ile yetkilendirilen kişiler tarafından ilgili belge ibrazi ile kayıt yaptırılabilir.)

 

 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

​E-Devlet üzerinden kayıt yapılamayacak Programların listesi aşağıda verilmiş olup, bu Programlar için Üniversitemize şahsen başvurulması gerekmektedir.

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji Programı
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1) Lise diplomasının aslı. Lise diplomasının olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu liseden alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.

 

2) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavına kaldığına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.

 

3) Diş Hekimliği Fakültesi için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 14, 87); 

 1. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. (Bk. 14)
 2. Tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (Bk. 87). (Heyet raporu veren tüm resmi ve özel hastanelerden heyet raporu alınabilir.)

 

4) Fen-Edebiyat Fakültesi-  Arkeoloji Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 80); Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme özürü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden heyet raporu

 

5) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 49);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 

 

6) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 725)  Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu

 

7) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 840);  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; "

-Yapılacak merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

-Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

-Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak" şartları

 

**Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.08.2020 tarih ve 53584 sayılı yazısı gereğince; Programın özel koşulları arasında programa kayıt olabilmek için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırılabilecektir.

 

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK (E-DEVLET'TEN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT YAPAMAYAN) ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT TARİHİ

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

TARİH

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Şehitkamil / GAZİANTEP

Tıp Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gaziantep Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

İslahiye İkt.ve İdari Bil.F.Dekanlık     İslahiye / GAZİANTEP

Nizip Eğitim Fakültesi              

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

Nizip Eğitim F. Dekanlık Nizip / GAZİANTEP

Nizip Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

Nizip M.Y.O. Nizip / GAZİANTEP

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

Oğuzeli M.Y.O.Oğuzeli / GAZİANTEP

İslahiye Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

İslahiye M.Y.O. İslahiye / GAZİANTEP

Nurdağı Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

Nurdağı M.Y.O. Nurdağı / GAZİANTEP

Araban Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos 2020 - 5 Eylül 2020

Araban M.Y.O. Araban / GAZİANTEP

 

NOT:  Belirtilen tarihlerden sonra kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

 

 

İNGİLİZCE MUAFİYET VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİHLERİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE İLERİKİ TARİHTE İLAN EDİLECEKTİR.

YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİ  İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DERS KAYITLARI VE DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ:

 

 • DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ DUYURUMUZ İLERİKİ TARİHTE WEB SAYFAMIZDAN DUYURULACAKTIR.
 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ HARÇ ÜCRETLERİNİ AKADEMİK TAKVİMDE BELİRTİLEN DERS KAYIT TARİHLERİNDE ÖDEYECEKLERDİR.  

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ (AKADEMİK TAKVİM GÜNCELLENDİĞİNDEN BU ALAN HENÜZ AKTİF DEĞİLDİR.  DAHA SONRA  AKTİF OLACAKTIR.)

 

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN KULLANICI ADINIZ ÖĞRENCİ NUMARANIZ, ŞİFRENİZ TC NUMARANIZIN İLK BEŞ RAKAMIDIR.

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER  İÇİN KAYIT SIRASINDA SUNULABİLECEK  İMKANLAR

 

YEMEK

Üniversitemiz Kafeteryası'ndan öğrenciler ve veliler ücret karşılığında yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Üniversite kampüsünde bulunan özel kantin ve kafeteryalar bu tarihlerde açık olacaktır.

 

ULAŞIM

Gaziantep Otogar: Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminaline gelen öğrenciler, Özel Halk Otobüsleri ile kampüse ulaşabilirler. Şehrin her semtinden Üniversite kampüsüne Özel Halk Otobüsü ve dolmuş hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden Üniversitemize tramvay ile de ulaşmak mümkündür.

Gaziantep Havalimanı : TIKLAYINIZ

Adana Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

Şanlıurfa Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

 

 

KAYITTA BİLGİ  İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI:

(0850) 227 27 41

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için: (0342) 317 12 16 – 317 12 39 – 317 12 42


Transcript ve Öğrenci Belgesi için: 317 12 12

 

E-Posta: ogrisl@gantep.edu.tr