• 0 850 227 27 41

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Üniversitemiz yatay geçiş duyurusu aşağıdadır.

 

Üniversitemize 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile bazı Lisans ve Önlisans diploma programlarına öğrenci ALINACAKTIR.

 

Ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) (Kurum içi ve Kurum dışı yatay geçiş) ile Lisans diploma programlarına öğrenci ALINMAYACAK olup;  kontenjan belirtilen önlisans diploma programlarına Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile başvuru yapılabilecektir.

 

Başvuru için öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ: Yönerge için tıklayınız.

EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI: Uygulama Esasları için tıklayınız.

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

A-GENEL KOŞULLAR:

1- 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılır.

2- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu sınıf veya yarıyıldaki aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

3- Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

4- Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarılı olması ve Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.80 veya 100 üzerinden 78 olması gerekir.

5- Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM puanı yatay geçiş için başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki ÖSYM puanından en fazla 10 puan, Tıp/Hukuk/Diş Hekimliği Fakülteleri için en fazla 5 puan daha düşük olabilir.

6- Yatay geçiş değerlendirmelerinde öğrencilerin genel not ortalaması ve Üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM Puanı esas alınır.  Bu puanlar hesaplanırken ÖSYM yerleştirme puanının %60’ı  ve GANO’sunun %40’ı alınarak yatay geçiş puanı hesaplanır.

7- Eğitim dili ingilizce olan Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne başvuruda uluslararası standartlarda yapılan İngilizce dil sınavların birinden aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir.

                                                                                               

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BİRİMLER

 

DİL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BİRİMLER

TIP FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI

EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

YDS

65

 

YDS

70

TOEFL IBT

78

 

TOEFL IBT

84

FCE

C

 

FCE

C

CAE

C

 

CAE

C

CPE

C

 

CPE

C

Pearson PTE

67

 

Pearson PTE

71

 

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İngilizce Tıp Fakültesi için en az 65, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için en az 70  ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü için en az 80 olanların başvuruları Fakülte Yön. Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

 

YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 22.01.2021 tarihinde saat: 14:00’de Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından online olarak yapılacaktır. Detaylı bilgi için lütfen Yabancı Diller Yüksekokulu Web sayfasını takip ediniz.

 

B-BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ:

18.01.2021-21.01.2021 tarihleri arasında online yapılacak olup, başvuru için aşağıdaki sayfadan giriş yapabilirsiniz.


GAÜN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

 

gaunbasvuru.gantep.edu.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

 

Birden fazla bölüm/programa başvurmak isteyen öğrenciler,  başvuru sistemi sayfasından başvuracakları bölümleri ekleyerek her başvuru için ayrı ayrı belge/dosya ekleyeceklerdir.

 

C-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1- Başvuru Formu. Başvuru formu için tıklayınız.

2- Transkript (Not belgesi)    

3- Ders İçerikleri

4- ÖSYM Yerleşme Belgesi

5- Öğrenci Belgesi

6- Disiplin Durum belgesi

7- ÖSYM Sonuç Belgesi (Sadece Ek Madde 1 ile yatay geçişe başvuranlar için)

*Elektronik imzalı ve barkodlu belge kabul edilmektedir.

UYARI : Yanlış ve eksik evrakı olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru evrakları online başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Kesin kayıtta yüklenen belgelerin aslı ilgili Fakülte/Yüksekokullara teslim edilecektir.

 

D-SONUÇLARIN DUYURULMASI:

29.01.2021 tarihinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının internet sayfasında duyurulacaktır.

 

E-KESİN KAYIT TARİHLERİ :

Asil Liste Kayıtları                 : 08.02.2021-10.02.2021

Yedek Liste İlanı                    : 11.02.2021

Yedek Liste Kayıtları             : 11.02.2021-12.02.2021

tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

Üniversitemize bağlı Gaziantep İli dışındaki Fakülte/Meslek Yüksekokullarına yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerinde yapılacaktır.

 

F-KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:

Belgeler Merkez Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

1-) Üniversitenizden Yatay geçiş yapmanıza engel bir durum bulunmadığında dair belge

2-) 4 adet fotoğraf.

3-) Kimlik fotokopisi

 

ÖNEMLİ: Yatay geçiş değerlendirme sonucunda listeler Birimlerin İnternet sayfalarında ilan edilecektir. Yatay geçiş ile alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim iletişim bilgileri Üniversitemiz internet sayfasında mevcuttur.

 

www.gantep.edu.tr