• 0 850 227 27 41

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE DİKEY GEÇİŞ EK KONTENJAN İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 • 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. E devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerimizin herhangi bir belge getirmelerine veya başka bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 2 Kasım ile 3 Kasım 2021 tarihleri arasındadır.

 

 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

 

 • Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler e-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilirler.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

 

 • Herhangi bir nedenle E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz  2 ile 5 Kasım 2021 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.)
 • Sadece tutuklu öğrenciler tutuklu olduğuna dair resmi belge ve noter vekaleti ile, hükümlü öğrenciler ise vasisi tayin edilen kişiler veya ceza evleri tarafından resmi görev ile yetkilendirilen kişiler tarafından ilgili belge ibrazi ile kayıt yaptırılabilir.)
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

​E-Devlet üzerinden kayıt yapılamayacak Programların listesi aşağıda verilmiş olup, bu Programlar için Üniversitemize şahsen başvurulması gerekmektedir.

 

 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1) Lise ve önlisans diplomasının aslı. Diplomanın olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu kurumdan alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.

2) 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

3) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 10);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK (E-DEVLET'TEN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT YAPAMAYAN) ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT TARİHİ

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

TARİH

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

2-5 Kasım 2021

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Şehitkamil / GAZİANTEP

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          

2-5 Kasım 2021

İslahiye İkt. ve İdari Bil.F. Dekanlık     

İslahiye / GAZİANTEP

 

NOT:  Belirtilen tarihlerden sonra kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

  

HAZIRLIK İŞLEMLERİ:

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİHLERİ:

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü web sitesini takip ediniz.

Yabancı Dilller Yüksekokulu Müdürlüğü web sitesi  için tıklayınız

 

ARAPÇA HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI (YALNIZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN);

Sınav tarihi ve saati İlahiyat Fakültesi web sitesini takip ediniz.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı web sitesi  için tıklayınız

 

DERS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ:

Ders muafiyet ve intibak işlemleri için başvurular; Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde ilgili bölümlere yapılmakta olup, Yönergede başvuru esasları yer almaktadır. Detaylı bilgi için bölümünüz ile iletişime geçiniz.

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.

  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ:

 • Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesinde belirtildiği üzere;
 • Üniversitemize ek kontenjan ile yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerinin 2 – 5 Kasım 2021 tarihleri arasında e-kayıt sistemine (öğrenci bilgi sistemi'ne) giriş yaparak ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
 • Ders kaydı işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, öğrencilere ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olmak için bölüm başkanlığınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. 
 • Kaydınızı kesinleştirip kontrol ettikten sonra danışman onayına sunmayı ve Danışmanınızın ders kaydınızı onaylayıp onaylamadığını kontrol etmeyi unutmayınız.
 • Lisansüstü öğrencilerin Öğrenci İşleri ilgili Enstitülerde yürütülmektedir.

 

 • Öğrenci e-kayıt sistemine (öğrenci bilgi sistemi'ne) giriş için kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifrenizi ise; aşağıda belirtilen öğrenci e-kayıt sistemi'ne giriş için tıklayınız yazan alandan giriş yaparak şifre sıfırlama alanından gerekli alanları doldurarak alabilirsiniz. Ayrıca bu alandan e-devlet girişi ile de öğrenci e-kayıt sisteminize giriş yapabilirsiniz.

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) İŞLEMLERİ

 

 • Birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

 • Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2021/4206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10/3. maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler.

 

 • Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını ders kayıt tarihlerinde ödeyeceklerdir.  

 

 

 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ harç ücretlerini belirtilen ders kayıt tarihlerinde ödeyeceklerdir.  

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN KULLANICI ADINIZ ÖĞRENCİ NUMARANIZ, ŞİFRENİZİ İSE; AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİ'NE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ YAZAN ALANDAN GİRİŞ YAPARAK ŞİFRE SIFIRLAMA ALANINDAN GEREKLİ ALANLARI DOLDURARAK ALABİLİRSİNİZ. AYRICA BU ALANDAN E-DEVLET GİRİŞİ İLE DE ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNİZE GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ.

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİ'NE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER  İÇİN KAYIT SIRASINDA SUNULABİLECEK  İMKANLAR

 YEMEK

Üniversitemiz Kafeteryası'ndan öğrenciler ve veliler ücret karşılığında yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Üniversite kampüsünde bulunan özel kantin ve kafeteryalar bu tarihlerde açık olacaktır.

ULAŞIM

Gaziantep Otogar: Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminaline gelen öğrenciler, Özel Halk Otobüsleri ile kampüse ulaşabilirler. Şehrin her semtinden Üniversite kampüsüne Özel Halk Otobüsü ve dolmuş hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden Üniversitemize tramvay ile de ulaşmak mümkündür.

Gaziantep Havalimanı : TIKLAYINIZ

Adana Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

Şanlıurfa Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

 

 

KAYITTA BİLGİ  İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI:

(0850) 227 27 41

(8:30-12:00 ile 13.30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için: (0342) 317 12 16 – 317 12 39 – 317 12 42


Transcript ve Öğrenci Belgesi için: 317 12 12

 

E-Posta: ogrisl@gantep.edu.tr