• 0 850 227 27 41

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 • 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. E devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerimizin herhangi bir belge getirmelerine veya başka bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır.

 

 • E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar  www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.

 

 • Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler e-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilirler.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

 

 • Herhangi bir nedenle E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz  28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.)
 • Sadece tutuklu öğrenciler tutuklu olduğuna dair resmi belge ve noter vekaleti ile, hükümlü öğrenciler ise vasisi tayin edilen kişiler veya ceza evleri tarafından resmi görev ile yetkilendirilen kişiler tarafından ilgili belge ibrazi ile kayıt yaptırılabilir.)
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

​E-Devlet üzerinden kayıt yapılamayacak Programların listesi aşağıda verilmiş olup, bu Programlar için Üniversitemize şahsen başvurulması gerekmektedir.

 

 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Özel Güvenlik ve Koruma Programı
 • Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1) Lise diplomasının aslı. Lise diplomasının olmadığı durumlarda, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın kaybı halinde mezun olduğu liseden alacağı diploma yerine geçecek diploma kayıp belgesi.

2) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavına kaldığına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir. 

3) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programı için,

ÖSYM Kılavuzu özel koşulu (bakınız 10);

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

4) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 15);

 Bu programa kayıt yapabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu

5) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu- Özel Güvenlik ve Koruma,

ÖSYM Klavuzu özel koşulu (bakınız 2);  

Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun” 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. Buna göre tam teşekküllü resmi bir hastaneden, “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

 

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK (E-DEVLET'TEN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT YAPAMAYAN) ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT TARİHİ:

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

KAYIT TARİHLERİ

KAYIT YAPILACAK YER

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

28 Ağustos-1 Eylül 2023

 

 

 

 

 

 

 

Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Şehitkamil / GAZİANTEP

Tıp Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm Fakültesi

Gaziantep Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

28 Ağustos-1 Eylül 2023

İslahiye İkt. ve İdari Bil.F. Dekanlık     

İslahiye / GAZİANTEP

Nizip Eğitim Fakültesi

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Nizip Eğitim F. Dekanlık 

Nizip / GAZİANTEP

Nizip Meslek Yüksekokulu

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Nizip M.Y.O. 

Nizip / GAZİANTEP

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Oğuzeli M.Y.O.

Oğuzeli / GAZİANTEP

İslahiye Meslek Yüksekokulu

28 Ağustos-1 Eylül 2023

İslahiye M.Y.O. 

İslahiye / GAZİANTEP

Araban Meslek Yüksekokulu

28 Ağustos-1 Eylül 2023

Araban M.Y.O. 

Araban / GAZİANTEP

 

NOT:  Belirtilen tarihlerden sonra kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

  

HAZIRLIK İŞLEMLERİ:

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİHLERİ:

Sınav tarihi ve saati Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü web sitesinde ileriki tarihte ilan edilecektir.

Yabancı Dilller Yüksekokulu Müdürlüğü web sitesi  için tıklayınız

 

ARAPÇA HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI (YALNIZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN);

Sınav tarihi ve saati İlahiyat Fakültesi web sitesinde ileriki tarihte ilan edilecektir.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı web sitesi  için tıklayınız

  

DERS KAYITLARI VE DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ:

 

 • Ders kayıtları ile ilgili duyurumuz ileriki tarihte web sayfamızdan yayınlanacaktır.

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) İŞLEMLERİ:

 

 • Birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

 • Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2022/3843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10/3. maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler.

 

 • Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını ders kayıt tarihlerinde ödeyeceklerdir.  

 

 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ harç ücretlerini akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinde ödeyeceklerdir.  

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Harç Ücretlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ (Daha sonra aktif olacaktır.)

 

ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİ'NE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN;

 

1) KULLANICI ADINIZ ÖĞRENCİ NUMARANIZ

2) ŞİFRENİZİ ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİNDE ŞİFRE SIFIRLAMA ALANINDAN GEREKLİ ALANLARI DOLDURARAK ALABİLİRSİNİZ.

3) E-KAYIT SİSTEMİNİZE E-DEVLET İLE DE GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ.

 

ÖĞRENCİ E-KAYIT SİSTEMİ'NE (ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'NE) GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER  İÇİN KAYIT SIRASINDA SUNULABİLECEK  İMKANLAR

 

 YEMEK

Üniversitemiz Kafeteryası'ndan öğrenciler ve veliler ücret karşılığında yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Üniversite kampüsünde bulunan özel kantin ve kafeteryalar bu tarihlerde açık olacaktır. Şehit ve gazi çocukları ile 1. derece yakınları yemekhanemizden ücretsiz faydalanabilecektir.

 

ULAŞIM

Gaziantep Otogar: Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminaline gelen öğrenciler, Özel Halk Otobüsleri ile kampüse ulaşabilirler. Şehrin her semtinden Üniversite kampüsüne Özel Halk Otobüsü ve dolmuş hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden Üniversitemize tramvay ile de ulaşmak mümkündür.


Gaziantep Havalimanı : TIKLAYINIZ


Adana Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ


Şanlıurfa Yönünden Gelenler : TIKLAYINIZ

 


KAYIT'TA BİLGİ  İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI

(0850) 227 27 41

08:30-12:00 ile 13.30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin / Contact for Foreign Students

(0342) 317 12 16 – 317 12 39 – 317 12 42


Transcript ve Öğrenci Belgesi için

(0342) 317 12 12


E-Posta

ogrisl@gantep.edu.tr