• 0 850 227 27 41

PERSONEL LİSTESİ

  İSİM SOYİSİM
UNVAN
GÖREVİ TELEFON
NUMARASI
E-MAİL

YASEMİN KAMIŞ

DAİRE BAŞKANI V.

Öğrencilerin özlük ve akademik işlevlerini Yasa, Yönetmelik ve Üniversite Yetkili Organlarınca alınan kararlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak 3171201 ogrisl@gantep.edu.tr

ÖZGÜL UYSAL

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BAŞKAN SEKRETERİ

Telefon akışını yürütmek, gelen-giden evrak işlemlerinde ilgili görevliye yardımcı olmak. 3171201 ouysal@gantep.edu.tr
MUSTAFA TOPALBEKİROĞLU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Gelen-giden evrak işlemlerinin yürütülmesi. 3601200-3299 topalbekiroglu@gantep.edu.tr
BAYRAM GÖRMEZ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Öğrenci Otomasyon Programı kontrolörü, ÖSYM ile ilgili işlemler, Kalite Yönetim Temsilcisi 3171540 gormez@gantep.edu.tr
AYÇA KALEOĞLU YAYLAGÜL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Koordinatörü, ÖSYM İşlemleri, Öğrenci İşleri D.B. web sitesi işlemleri ve kontrolü, Sosyal Medya Temsilcisi, İstatistik 3171205 kaleoglu@gantep.edu.tr
LİSANS PROGRAMLARI MURAT YILMAZ
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi 3171210 muratyilmaz@gantep.edu.tr
SEVİNÇ ŞEREF
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
İnşaat, Tekstil, Endüstri, Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi ve Başarı İstatistiği. 3171214 sevincseref@gantep.edu.tr
AYŞE YAĞIZ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. Faaliyet Raporu ve Disiplin İşleri Sorumlusu 3171207 ayagiz@gantep.edu.tr
HÜLYA LEVENT
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Fizik, Optik-Akustik ve Makina Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.  3171209 hlevent@gantep.edu.tr

ZÖHRE KANİYOLU
ŞEF

İlahiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi  öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171544 kaniyolu@gantep.edu.tr
SEMA ŞİMŞEK
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Eğitim Fakültesi, PDR, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce  Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi 3171275 semasimsek@gantep.edu.tr
ÖZLEM CANPOLAT
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171243 ozlemcanpolat@gantep.edu.tr
ÖZLEM YILMAZ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. (Doğum izninde) 3171208 ozlemyilmaz@gantep.edu.tr
HAVVA CURA AÇAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171271 havvacuracar@gantep.edu.tr
HIDIR AKTEKE
ŞEF
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hukuk Fakültesi  öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171221 akteke@gantep.edu.tr
AYDIN ÇAĞLAYAN    BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi (İngilizce) öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171248 acaglayan@gantep.edu.tr
MUSTAFA SÖYLEMEZ
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171202 m8s8af2@hotmail.com
ERTUĞRUL SERÇE
ŞEF
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Biyoloji, Kimya, Matematik ve Coğrafya bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171203 serce@gantep.edu.tr
NİSA YAYLACIKLIOĞLU
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Arkeoloji, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin  yürütülmesi  3171541 yaylaciklioglu@gantep.edu.tr
MEHMET TÜMTÜM
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi 3171204 mtumtum@gantep.edu.tr
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
DOĞAN ÇALKAYIŞ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Teknik Bilimler MYO; Süt ve Besi Hayvancılığı, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Giyim Üretim,
Mekatronik, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Çocuk Gelişimi, Bölümü, Gıda Kalite Kontrol, Elektrik Bölümü ile bu bölümlerde bulunan İkinci Öğretim öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. Ayrıca, Web sayfası
İlanları
3171211 calkayis@gantep.edu.tr
ERCAN ÖZTÜRK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Teknik ve Sosyal Bilimler  MYO; Bankacılık ve Sigortacılık, Elektronik  Teknolojisi, Pazarlama ve Reklamcılık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi,Dış Ticaret,İnşaat Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Gıda Teknolojileri, Elektonik Haberleşme Teknolojisi, Gaz ve Tesisat Teknolojisi Bölümü ile bu bölümlerde bulunan İkinci Öğretim öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. 3171270 ercanozturk@gantep.edu.tr
ESME TOPAL ŞEREF
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Teknik ve Sosyal Bilimler  MYO; Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,  Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tekstil Teknolojisi,  İşletme Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Makine, Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü ve bu bölümlerde bulunan ikinci öğretim  öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.
3171213 etopal@gantep.edu.tr
  İLHAMİ DURAN
MEMUR
Sağlık Hizmetleri MYO, Turizm ve Otelcilik MYO öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi 3171215 ilhamid@gantep.edu.tr
SELCAN SÜMER
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. Kısmı zamanlı öğrenciler ile ilgili işlemler. 3171543 sarar@gantep.edu.tr
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ A.BURCU MIHÇIOĞLU ASLAN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yabancı Uyruklu işlemlerinin koordinasyon sorumlusu. 3171216 mihcioglu@gantep.edu.tr
İBRAHİM EFENDİOĞLU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Uluslararası Öğrenci Ofisi ile ilgili teknik uzmanlık gerektiren otomasyon işlemlerinin yürütülmesi, Uluslararası Öğrenci Ofisi web sitesi yönetimi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi kontrolü 3171286 efendioglu@gantep.edu.tr
MERAL KARTAL
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Yabancı Uyruklu ve Arapça Programlarda okuyan öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi, çevirilerin yapılması 3171242 meralkartal@hotmail.com
YEŞİM KARAMAN
SÖZLEŞMELİ MEMUR
Yabancı Uyruklu öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi, çevirilerin yapılması 3171239 yesimkaraman@gantep.edu.tr
 

TUĞBA SEYMEN
SÖZLEŞMELİ MEMUR

Kapatılan Zirve Üniversitesi Öğrenci İşleri, Diploma İşleri, Burs ve Yatay Geçiş işlemlerinin yürütülmesi  3171284 tseymen@gantep.edu.tr
  KEMAL YANIK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Malzeme alımı ve bakım-onarım işlerinin yürütülmesi. Tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi. Hizmet Takip Programı ve çalışan
Personelin SGK girişlerinin yapılması. Sözleşmeli Personelin
Maaşları ile ilgili işlemler.
3601200-3550 kyanik@gantep.edu.tr
 
 
Öğrenci Belgesi, Transcriptlerin başvuruların alınması, belgelerin çıkartılması onaylatılması ve öğrencilere dağıtımının sağlanması 3171212  
  YUNUS ELDOĞAN
MEMUR
YÖKSİS Veri Girişleri Sorumlusu, e-posta takibi 3171236 yunuseldogan@gantep.edu.tr
  CANAN DAĞ
SÖZLEŞMELİ MEMUR
İstatistik, YÖKSİS Veri Girişleri Sorumlusu (Ücretsiz izinde)   canandag@gantep.edu.tr
  HAKAN SÜMER
HİZMETLİ (SÖZLEŞMELİ)
Arşiv ile ilgili işlemler, Temizlik İşleri 3171274  
  CEVDET SEÇMENOĞLU  TEKNİSYEN YARDIMCISI Evrak İşleri, Çay ve Temizlik işleri 3171273  
  MEHMET AŞIK
HİZMETLİ (SÖZLEŞMELİ)
Uluslararası Öğrenci Ofisi ve İkamet Ofisi temizlik İşleri