• 0 850 227 27 41

                                                                                      YÖKSİS BAŞVURU YÖNERGESİ

 

 

 

1-DOKTORA BAŞVURUSU

 

* Aşağıdaki koşullara uygun 6 öğretim üyesine sahip olmak (En fazla ikisinin yabancı uyruklu olabilir.)
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış 2 profesör ve 4 öğretim üyesi veya 1 profesör, 2 doçent ve 3 Doktor öğretim üyesine sahip olmak,
– En az 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl yüksek lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak,
– Sağlık programlarında 1 profesör ve 2 doçent programın açılacağı alanda, 3 öğretim üyesi programın açılacağı alana yakın alanda almış olmak,

Ders verecek öğretim üyelerinin taşıması gereken şartlar yukarıda belirtilmiş olup aşağıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir

1-Senato Kararı

2-Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı

3-Programla ilgili bilgiler formu.(Doktora-Sanatta Yeterlilik)

4-Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları.(excel)

 

.

2- TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU

 

Aşağıdaki koşullara uygun 2 profesör ve/veya doçent olmak üzere asgari 3 öğretim elemanına sahip olmak,
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış olmak,
– En az 2 yarıyıl lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile birer tanesi disiplinlerarası tezli yüksek lisans ve doktora programında olmak üzere en fazla 4 programda yer alıyor olmak,

Ders verecek öğretim üyelerinin taşıması gereken şartlar yukarıda belirtilmiş olup aşağıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir.

-Senato Kararı

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı,

-Programla ilgili Bilgiler Formu(Yüksek Lisans)

- Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları.(excel)

 

3-UZAKTAN EĞİTİM LİSANS-ÖN LİSANS -TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU

 

-Senato Kararı

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı

-Uzaktan Eğitim Programla İlgili bilgiler Formu (Lisans-Önlisans)

-Uzaktan Eğitim Programla İlgili bilgiler Formu (Lisansüstü)

-Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu (LİSANS-ÖNLİSANS)

-Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu (LİSANSÜSTÜ.)

-Sadece Yüksek Lisans başvuruları için Ders Verecek Öğretim Üyelerinin halen devam etmekte olan danışmanlık yaptıkları; Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora tez sayıları. (excel)

- Uzaktan Eğitim Bilgi Derleme Formu

- Ayrıca Uzaktan Eğitim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ek olarak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ile irtibata geçilerek ; Uzaktan Eğitim yapılacak site linki,kullanıcı adı ve şifrenin temin edilerek başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir

 

 

4-DİSİPLİNLERARASI DOKTORA ,TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI

 

Disiplinlerarası program başvurularında 1 ve 2 nolu başvuru türlerinde hazırlanması gereken evraklara ek olarak Ders verecek öğretim üyelerinin başvuru yapılan programla ilgili yaptıkları çalışmaların belirtildiği bilgiler(en fazla 135 karakter) kısa olarak belirtilip Word formatında k.yanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

 

5-ANA BİLİM DALI/ANA SANAT DALI AÇILMASI BAŞVURULARI

 

-Ayrıntılı gerekçe içeren senato kararı.

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı.

 

Belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

 

6-İLK KONTENJAN BAŞVURULARI (Önlisans ve Lisans)

-İlk defa öğrenci alınacak programlarda; Asgari Koşulları belirlenenler (Veterinerlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Sağlık, Sağlıkla ilgili veya ilişkili Programlar ile Mühendislik Fakültesi) hariç

lisans programları için alanında 3 Öğretim Üyesi, önlisans programlarında ise, 3 Öğretim Görevlisi bulunması gerekmektedir.

-Ayrıntılı gerekçe içeren senato kararı.

- Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan üst yazı.

-Programla ilgili bilgiler formu(Lisans veya Önlisans) pdf formatında

-Yapılacak başvuru uzaktan eğitim ise ;

-Uzaktan Eğitim Programla İlgili bilgiler Formu (Lisans-Önlisans)

-Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu

- Uzaktan Eğitim Bilgi Derleme Formu

Belirtilen evraklar pdf formatında kyanik@gantep.edu.tr adresine gönderilecektir

 

Ayrıca Uzaktan Eğitim Başvurularında ek olarak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ile irtibata geçilerek ; Uzaktan Eğitim yapılacak site linki,kullanıcı adı ve şifrenin temin edilerek tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir

 

 

NOT: Dikkat edilmesi gereken hususlar;

 

Bilgiler hazırlanırken sorulara bire bir cevap verilmesi gerekmektedir.

1-Türkiye geneli doluluk oranı en az %90 olmayan bölüm-program açma ile öğrenci alma teklif edilmemelidir. 
2- Koşul ekleme veya değişiklik, kontenjan, puan türü vb. bilgilerin yer aldığı ayrıntılı  Fakülte/Ens./YO/MYO kurul kararı ve bilgiler üst yazı ile gönderilmelidir. Üst yazı ve kararda ne istendiği açık yazılmalıdır.(evrak pr.)
3Öğrenci alımı durdurulan programlarda yeniden öğrenci alma teklifi yapılırken ilk kez öğrenci alma işlemlerine göre bilgi hazırlanmalıdır.
4- Öğretim elemanlarının bilgilerinin YÖKSİS'de güncel olması ve kadrolarının bulunduğu programlar kontrol edildikten sonra teklifler yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILAVUZLAR VE ŞABLONLAR