• 0 850 227 27 41

  1. Yeni Müfredat Ekleme

Yeni bir müfredat eklenirken, müfredat eklenecek programda daha önce tanımlı müfredat varsa, aktif olan müfredat seçilerek “ÇOĞALT” yöntemi ile yeni bir müfredat oluşturulur. “ÇOĞALT” yöntemi çoğaltılan müfredatın tüm Bologna bilgileri ile birlikte aktarılmasını sağlayacaktır. Bu sayede Bologna bilgilerinin yeniden girilmesine ihtiyaç kalmayacaktır. Düzeltme ve güncellemeler yeni çoğaltılan müfredat üzerinde yapılacakt

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri)

 

2. Müfredat Derslerinin Tanımlanması:

Müfredat dersleri tanımlanırken Açma Nedenleri, ortalamaya katılma durumu, transkriptte gösterme durumu ve sınav değerlendirme tipi mutlaka seçilmelidir. Müfredatta tanımlanan bir ders kodu asla başka bir derse verilemez.

Müfredat dersleri açma nedenleri dersin açılma nedenine göre doğru şekilde seçilmelidir. Staj, Hazırlık, Tıp ve Hazırlık gibi… Açma nedeni Tez ve Seminer seçilen derslerde saydırma yapılmaz.

 

Not: Bir dersin ders kodu, ilgili programda bir defa kullanılabilir. Sonraki yıllarda tanımlanan tüm müfredatlar da ilgili dersin kodu başka bir derse verilemez fakat aynı koduyla aynı ders için kullanılabilir. Otomasyon sistemi bir ders kodunun sadece bir derse özel kullanılması esası üzerine yapılandırılmıştır.

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri)

 

3. Ön Koşul/Yan Koşul Tanımlarının Yapılması:

Derslere ait ön/yan koşullar mevcutsa Müfredat Dersleri ekranından ön/yan koşul tanımlarının yapılması gerekmektedir.

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Ön Koşul)

 

4. Bologna Bilgilerinin Tanımlanması:

Derslere ait Bologna bilgilerinin müfredattan girilmesi gerekmektedir.

Bakınız. (Bologna İşlemleri)

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Bologna Tanımları)

 

5. Gruplandırma İşlemlerinin Yapılması:

Müfredat dersleri içerisinde birden fazla seçmeli ders varsa ve bu dersler içerinden sınırlı sayıda alınması gerekiyorsa gruplandırma yapılması zorunludur. (Örneğin bir müfredatın 3.sınıfının güz döneminde 10 adet seçmeli ders varsa ve öğrenci 2 adet seçmeli ders alması gerekiyorsa gruplandırma işlemi yapılır.)

Oluşturulan gruba ait alınması zorunlu ders sayısı ve kredi/AKTS bilgilerinin Bologna sürecine uygun olarak girilmesi gerekmektedir. Gruplandırılan derslere ait kredi ve AKTS bilgilerinin birebir aynı olması zorunludur.

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Gruplandırma İşlemleri)

 

6. Müfredat Sınıf Dönem Tanımlarının Yapılması:

Müfredat sınıf ve dönem tanımlarının mutlaka tanımlanmış olması gerekmektedir. Tanımlanan bu kurallar; öğrencinin ders kayıtlarında, mezuniyetinde, %10 hesaplarında, sınıf atlatma işlemlerinde uygulanacak kuralları içermektedir. Bu tanımlamalarda Zorunlu Ders Sayısı, Seçmeli Ders Sayısı, Toplam Kredi, Toplam AKTS alanları başta olmak üzere ilgili kurallar yönetmeliklere ve müfredatlara uygun olarak tanımlanmalıdır.

Özel durumda olan öğrenciler için de ayrıca kayıt kuralları tanımlanabilir. Bu işlem için Genel Parametrelerden yeni bir ders kayıt işlem türü tanımlanmalıdır. Tanımlanan bu türler için sınıf dönem tanımları ayrıyeten yapılabilmektedir.

(Genel Tanımlar > Genel Parametreler > Ders Kayıt İşlem Türü)

(Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Sınıf Dönem Tanımları)

 

7. DANIŞMAN ATAMALARI

Öğrenci işlemleri >Toplu Danışma atama

 

8. İNTİBAK İŞLEMLERİ ( EŞ DEĞERLİK YAPMA)

 

Ders işlemleri >  Müfredat işlemleri > FakülteàBölüm > Program şeçilecek

Aktif müfredat seçilerek > Müfredat derslerine tıklanacak > eş değerlik verilecek dersin ön tarafındaki kutucuğa tıklanarak intibak işlemleri seçilecek ve eş değer tutulacak ders seçilecek intibak yap butonuna basılacak.

 

9. Derse Öğretim Elemanı Atama

Müfredat oluşturma işleminden sonra

Ders işlemlerià Ders Toplu Öğr. Elemanı AtamaàDönemà FakülteàBölümàProgram şeçilecek > ara bul denecek

İlgili ders seçilerek  öğretim elemanı kutucuğuna tıklanarak öğretim elemanı seçilecek ve şeçilen öğretim elemanını ata butonuna tıklanacak.

 

Ders Açma İşlemleri

Dersler açılmadan önce, ilgili dönemde,ilgili programın müfredatında yapılması gereken tüm işlemler mutlaka tamamlanmalıdır.

Bakınız (Müfredat İşlemleri)

 

  1. Ders Aç(Müfredat):

Her dönemin başında öğrencilerin ders kayıt yapabilmeleri için ilgili döneme derslerin açılması zorunludur. Dersler açılırken, “Ders Aç(Müfredat)” modülü kullanılmadır. Özel durumlarda (Erasmus, Farabi vb. tiplere açılan dersler) “Ders Açma İşlemleri” modülü kullanılarak “Ekle” butonu ile müfredat kullanılmaksızın doğrudan ders açılabilir:

(Ders İşlemleri > Ders Aç(Müfredat))

(Ders İşlemleri >  Ders Açma İşlemleri)

 

2. Ders Açma İşlemleri:

Dönem bazında açılan dersler üzerinde yapılması gereken tüm işlemler bu modül kullanılarak yapılır.

  1. İstatistik: İlgili derse ait çeşitli istatistikler alınabilir
  2. Ders Kapat: Dersin kapatılması gerektiği durumlarda bu menü kullanılmaktadır. (Dersin kontenjanın yetersizliği, dersin sonraki dönemlerde yürürlükten kalkması, ders yanlış açılmış ..vb. durumlarda)
  3. Bölümler: Dersin açıldığı bölüm dışında, birden fazla bölüm tarafından alınabilmesi ve tek bir derslikte ortak okutulması durumunda kullanılan bir menüdür. Eğer ilgili ders her bölüm için ayrı ayrı okutulacak ise ilgili bölümde bu ders ayrı ayrı açılır. “Bölümler” menüsü kullanılmaz.
  4. Öğretim Elemanları:Derse ait birden fazla sorumlu öğretim elemanı tanımlanması gerektiği durumlarda kullanılır. Girilen bu öğretim elemanları, sadece bilgi amaçlı tutulur. Not girişi, ders programı gibi menülerde bu atanan öğretim elemanları kullanılamaz. İstendiğinde sadece rapor ve bilgi çıktıları verilebilir.
  5. Ders Programı: İlgili derse ait ders programı tanımı yapılabilir. (Bu işlem için Ders İşlemleri > Ders Programı Tanımları modülüde kullanılabilmektedir.)

(Ders İşlemleri >  Ders Açma İşlemleri)

3. Ders Kayıt Kredi Düzenle:

Derslerin kredi ve AKTS bilgilerinde hata olduğu fark edilir ve düzeltme yapılmak istenirse, önce müfredat derslerinde, sonra açılan derslerde budüzeltme yapılmalıdır. Eğer bu düzeltilen derslere öğrenciler tarafından ders kaydı işlenmiş ise yapılan bu değişiklikler öğrencilerin ders kayıtlarında tutulan kredi ve AKTS değerlerine yansımaz. Bu durumda “Ders Kayıt Kredi Düzenle”modülü kullanılır. Bu modülde iki farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde müfredat veya açılan dersler baz alınarak yapılabilmektedir.

(Ders İşlemleri > Ders Kayıt Kredi Düzenle)

 

DERS EKLEME

Ders İşlemleri > Ders Açma İşlemleri > Ekle butonu