• 0 (342) 317 12 01

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn) Yönergesi

Erasmus Yönergesi

Meslek  Yüksekokulları Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönergesi

Öğrenci Konsey Yönergesi

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Etkinliklere Katılım Dersinin Uygulama Esasları ve Yönergesi

Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Lisansüstü Uzaktan Öğretim Yönergesi ve Uygulama Esasları

Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi

Üniversite Senatosunun Ortak Zorunlu ve Ortak Seçmeli Dersler ile ilgili 31.10.2017 tarih ve 16 nolu Toplantısında Alınan 9 nolu Karar 

Ders Dağılımı ve Şubelere Ayrılmasına İlişkin Uygulama Esasları ve Yönergesi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Yönergesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi

Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Ders Kataloğu Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar ve Örnek Müfredat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge