• 0 850 227 27 41

Eğitim Komisyonu Yönergesi


Çift Anadal Programı Yönergesi


Yandal Programı Yönergesi


Özel Öğrenci Yönergesi


Yaz Okulu Yönergesi


Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn) Yönergesi


Erasmus Yönergesi


Meslek  Yüksekokulları Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönergesi


Öğrenci Konsey Yönergesi


Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi


Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi


Lisansüstü Uzaktan Öğretim Yönergesi ve Uygulama Esasları


Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi


Ortak Seçmeli Dersler Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi


Üniversite Senatosunun Ortak Zorunlu ve Ortak Seçmeli Dersler ile ilgili 31.10.2017 tarih ve 16 nolu Toplantısında Alınan 9 nolu Karar 


Ders Dağılımı ve Şubelere Ayrılmasına İlişkin Uygulama Esasları ve Yönergesi


Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Yönergesi


Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi


Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge


İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi


Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Ders Kataloğu Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar ve Örnek Müfredat


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi


Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi


Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge


Nizip Meslek Yüksekokulu Endüstriye Dayalı Öğrenme Çalışmaları Sırasında Öğrenci Davranışlarını Düzenleyen Nizip Meslek Yüksekokulu Yönergesi


Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi Uygulama Esasları Yönergesi


Öğrenci Toplulukları Yönergesi


Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi


Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uygulama Yönergesi


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi


Tıp Fakültesi Stajyer Ve İntörn Doktorluk Yönergesi


Afrin Eğitim Fakültesi Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi


Kariyer Planlama Dersi Eğitici Yönergesi


Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi