• 0 850 227 27 41

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU GEREĞİ ÖĞRENCİ ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

1- Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

2- Askerlik tecil işlemleri öğrencinin Üniversiteye kaydında verdiği Nüfus cüzdanı bilgilerine göre yapıldığından, nüfus bilgilerinde değişiklik olanların bu değişikliği belgelemek kaydıyla Öğrenci İşleri Dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde askerlik tecil işlemlerinde çıkacak sorunlar öğrenciye aittir.

3- Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yürütülür.

4- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt sırasında Askerlik Şubelerinden aldıkları ‘‘Askerlik Durum Belgesini’’verirler. Bu belgede ‘‘Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında Askerlikçe bir sakınca yoktur’’ ifadesi yer alır.

5- Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin Ön lisans, Lisans, Lisansüstü programına kayıt yaptırmasından itibaren en geç bir ay içinde Ek-G belgesi/sevk tehir yazısı düzenlenerek, ÖİDB tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Üniversiteden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilene kadar yeniden yapılmaz. İlişiği kesilen öğrencilerin durumları en geç bir ay içerisinde ilgili Askerlik Şubesine/Askerlik Dairesine ÖİDB tarafından bildirilir.

6- Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden öncelikle 19 yaşını bitirmiş, 20 yaşından gün almış olanların sevk tehir işlemleri yapılır. 20 yaşından gün almamış olanların askerlik sevk tehir işlemleri bir sonraki öğretim yılında yeni kaydolan öğrencilerle birlikte yapılır.

7- 29 ve üzeri yaşta olan Ön lisans ve Lisans öğrencileri ile 34 ve üzeri yaştaki Lisansüstü öğrencilerinin askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz.

8- Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, iki dönem üst üste izinli sayılma, disiplin cezası nedeniyle bir yarıyıl veya daha fazla okuldan uzaklaştırma, azami öğrenim süresinin dolması nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi, Lisansüstü öğrencilerinden her ne şekilde olursa olsun ayrılma halinde en geç bir ay içinde Ek-G belgesi/ Sevk tehirinin iptali yazısı düzenlenerek ÖİDB tarafından Askerlik Şubelerine/Askerlik Dairelerine bildirilir.

9- Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden azami öğretim süresi sonunda ilişiği kesilip, af kanunu ile yeniden öğretime başlayanlardan; 4 veya 5 dersi bulunanların 1111 sayılı Askerlik Kanununda konulmuş yaş sınırına kadar Askerlik tecillerinin yapılmasına devam edilir. 3 veya daha az dersi olduğu için sınırsız sınav hakkı kullananların Askerlik tecil hakları yoktur. Bu öğrencilerin Askerlik şubelerine başvurarak Askerlik kararı aldırmaları zorunludur.

10-Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde Askerlik Şubesine giderek Yedek subay Aday Adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldıranların Askerlik Şubelerince bir yıla kadar Askere Sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar Askerlik Şubelerince kanuni işlem yapılır.

11-Öğrencinin askerlik nedeniyle polis veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Askerlik Şubesine başvurması gerekir.

12-Yurt dışına çıkmak amacı ile pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler “Öğrenci Belgesi” alarak Emniyet Müdürlüğüne teslim ederler.

 

ÖĞRENİM SÜRELERİ

 

 1- Normal eğitim-öğretim süresi 2 yıl/4 dönem (Meslek Yüksekokulu) olanlar için; azami öğrenim süresi 4 yıl/8 dönemdir.

2- Normal eğitim-öğretim süresi 4 yıl/8 dönem (Lisans Programları) olanlar için azami öğrenim süresi 7 yıl/14 dönemdir.

3- Normal eğitim-öğretim süresi 6 yıl/12 dönem (Tıp Fakültesi öğrencisi olanlar için) azami öğrenim süresi 9 yıl/18 dönemdir.

4- Yüksek lisans/Doktora, İngilizce hazırlık 1 yıl

5- Yüksek lisans/Doktora, bilimsel hazırlık öğrencileri 1 yıl

6- Tezli yüksek lisans öğrencileri 3,5 yıl

7- Tezsiz yüksek lisans öğrencileri 3 yıl 

8- Doktora öğrencileri 7 yıl

 

AZAMİ ÖĞRENCİLİK SÜRESİNE KATILMAYAN DURUMLAR

 

1- İngilizce Hazırlık sınıfında geçen dönemler,

2- İzin dönemleri (Deprem, yangın, su baskını, sel, sağlık, birinci derece yakınların ölümü nedenleri ile izinli sayılanlar).

3- Af Kanunundan yararlanarak tekrar öğrenciliğe dönenlerin, kayıtsız bulundukları dönemler.