• 0 850 227 27 41

Mezun olan öğrencilerin Geçici Mezuniyet ve Diploma işlemleri Başkanlığımızda İlgili Birim Sekreteri tarafından yürütülmektedir.

Mezun olan öğrencilerin; 

  1. Öğrenci İşlerinde ilgili birim sekreterinde veya web sitemizde başvuru ve belgelerde bulunan İlişik Kesme Formunda kendisiyle ilgili bölümleri doldurduktan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından (Merkez Kütüphane)'a imzalatarak öğrenci kimlikleri ile birlikte Başkanlığımızdaki yine ilgili birim sekreterine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Başkanlığına da imzalatmaları gerekmektedir.)
  2. Üniversitemizden almış olduğu öğrenci kimlik kartını (kaybettiyse kaybettiğine dair başvuru formunu) Başkanlığımıza teslim etmek zorundadır. (Kimlik kartı başvuru formu için tıklayınız)
  3. Son kontroller Başkanlığımızda ilgili Birim Sekreteri tarafından yapıldıktan sonra diploma kayıt defteri imzalatılarak teslim edilir.

Önemli Not 1: Diploma öğrencinin kendisine veya noterden vekalet vermiş olduğu kişi haricinde kimseye verilmemektedir.

Önemli Not 2: Daha önce zorunlu sebepler nedeniyle Geçici Mezuniyet Belgesi verilmiş olan öğrenciler diplomalarını almaya geldiklerinde Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslını Başkanlığımıza teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde diplomalarını alamazlar.

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgelerini kaybettiklerine dair bir başvuru formu ile beraber Başkanlığımıza gelerek diplomalarını talep etmeleri gerekmektedir. (Diploma/İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu için tıklayınız.)